AVIS LEGAL

Reservats tots els drets del blog del lloc web www.exit21.org (en endavant, BLOG). Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts del BLOG per qualsevol mitjà, inclosa la traducció, així com el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit del titular del lloc web www.exit21.org, FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN (d’ara endavant, FUNDACIÓ).

L’ús de qualsevol dada o material sense autorització podrà ser penalitzat. Tot i la recopilació i revisió acurada de la informació inclosa en aquest BLOG, la FUNDACIÓ no es fa responsable de l’actualització de la informació ni de cap error ni omissió de les dades contingudes en aquest. Els continguts del BLOG es representen tal i com han estat escrits pels seus autors, sense cap garantia, inclosa qualsevol garantia implícita d’adaptació per a finalitats particulars.

Els continguts del BLOG són merament informatius o il•lustratius però en cap cas tenen el caràcter de recomanació, consell o assessorament. L’ús del contingut del BLOG amb finalitats que vagin més enllà del seu caràcter informatiu o il•lustratiu, serà de responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Igualment, en el cas que hi hagués menció de serveis, productes, marques, establiments, destinacions, esdeveniments, actes o qualsevol altra indicació independentment de la seva índole, provinent de comentaris, opinions, informacions, fotografies, imatges, il•lustracions i links facilitats pels usuaris, en cap cas s’ha d’entendre com a prescripció, recomanació o suggeriment de cap classe. Així mateix, la FUNDACIÓ no serà responsable dels danys personals ni materials derivats dels continguts inclosos en el BLOG ni de l’aplicació, ni de l’ús, ni de la contractació de serveis, productes, marques, establiments, destinacions, esdeveniments, actes o qualsevol altra indicació, independentment de la seva índole, que es publiqui al BLOG.

™ EXIT 21 i logo

© TOTS ELS DRETS RESERVATS 2012 FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN