Montserrat Vilarrasa

Profile:

Redactora “ÈXIT21 pot servir a la societat per veure que hi ha moltes opinions i notícies diferents i això va bé per la gent de fora perquè vegin aquestes opinions diferents. Per a mi em serveix perquè aprenc coses i em sorprenc de coses que no sabia”.

posat en Montserrat Vilarrasa:
Catalan   English   French  Spanish