La inclusió amb lletra entra

Les persones som molt diferents i, per això, la societat és diversa.  Crec que les famílies i les escoles són molt importants per la inclusió. Per això vull centrar-me en l’educació inclusiva. Per fer arribar la idea de… Continuar llegint

Catalan   English   French  Spanish