CONDICIONS GENERALS

www.exit21.org és un domini d’Internet i marca registrada, la propietària de la qual és l’entitat FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, amb domicili als presents efectes a la ciutat de Barcelona, codi postal, 08029, carrer Comte Borrell, núm. 201-203, entresòl, amb CIF núm. G-08.897.696 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 61 (d’ara endavant, FUNDACIÓ).

www.exit21.org és una pàgina web dissenyada en format blog (en endavant, BLOG) on els usuaris poden participar a través dels enllaços: “Opinió Blog” i “Entrevistes Blog”.

El lloc web www.exit21.org està dirigit a:

a) A tot el públic en general i, en especial al públic afectat de “Síndrome de Down”, els seus familiars, cercles d’amistats, altres centres, escoles, …

b) www.exit21.com ofereix als usuaris vivències, experiències, informacions, entrevistes a personatges de l’actualitat, per tal de poder-les compartir amb ells i oferint la possibilitat de poder donar la seva opinió a través de “Opinió Blog” i “Entrevistes Blog “.

c) Els usuaris que entren al BLOG podran tenir una participació interactiva amb el lloc web www.exit21.org mitjançant el seu registre a través dels formularis respectius que apareixen a les seccions “Opinió Blog” i “Entrevistes Blog”.

1) CONDICIONS GENERALS

Aquestes Condicions Generals regulen el funcionament de serveis del lloc web www.exit21.org que la FUNDACIÓ posa a disposició de l’usuari. La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena i sense reserves de l’usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals. Si l’usuari no està d’acord amb les Condicions Generals, no tindrà dret a utilitzar el lloc web del BLOG. Així mateix, la visita al BLOG i la utilització de les opcions que ofereix d’informació i participació pressuposa l’acceptació de les presents Condicions Generals.

2) L’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB ES GRATUÏT

La prestació del servei del lloc web per part de la FUNDACIÓ a l’usuari té caràcter gratuït i no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre. En tot cas, el registre de l’usuari només és requerit quan l’usuari entra a la secció “Opinió Blog” i vol deixar el seu comentari a les lectures oferides, igual que si entra a la secció “Entrevistes Blog”. Per a aquests supòsits l’usuari haurà d’emplenar el corresponent formulari on-line disposat exclusivament per a les respectives finalitats, per tal de deixar l’opinió respecte els escrits que apareixen en cadascuna de les seccions. El formulari per donar l’opinió dels usuaris es regeix per l’Avís Legal de Tractament de Dades.

3) MODIFICACIONS EN EL LLOC WEB O EN ELS PRODUCTES I / O SERVEIS

La FUNDACIÓ es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com dels serveis, Condicions Generals i Avís Legal de Tractament de Dades. Aquestes modificacions seran per millorar els serveis a l’usuari, segons les tendències de mercat.

4) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I SERVEIS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, i a les presents Condicions Generals, als bons costums i a l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web www.exit21.org, el contingut i els serveis que s’ofereixen en ell amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d’aquestes Condicions Generals, lesives dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o perjudicar el lloc web, el seu contingut o els serveis o impedir la normal utilització o gaudir del lloc web per altres usuaris.

L’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir informacions, missatges, entrevistes, opinions, comentaris gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, imatges, il·lustracions, software, marques, logotips i altres signes distintius i, en general, qualsevol classe del material accessible a través del lloc web o dels serveis, utilitzant mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició, o en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet.

L’usuari s’haurà d’abstenir de manipular dades identificatives del concepte “Exit 21” i de la FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, així com el contingut i els serveis que s’ofereixen al lloc web www.exit21.org.

L’usuari s’haurà d’abstenir de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d’informació, i en general de configuració de l’espai web www.exit21.org.

La FUNDACIÓ es reserva el dret de denegar l’accés a la pàgina web www.exit21.org en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals i l’Avís Legal de Tractament de Dades que resultin de l’aplicació en cada moment.

5) USOS DE DADES FACILITADES PER L’USUARI

Sempre que l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal a la FUNDACIÓ consent el tractament dels mateixos en els termes que es detallen a continuació.

La FUNDACIÓ tractarà i incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer, la finalitat del qual es gestionar la vostra participació en el BLOG a través de les seccions “Opinió Blog” i “Entrevistes Blog”. A més d’atendre totes aquelles consultes que l’usuari realitzi mitjançant correu electrònic relacionades directament amb el lloc web www.exit21.org.  Igualment, previ consentiment exprés per part de l’usuari, la FUNDACIÓ podrà utilitzar les dades facilitades per l’usuari per mantenir-lo informat sobre nous serveis de l’entitat. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades recollides en el formulari s’utilitzaran únicament per a les finalitats descrites. Si l’usuari no desitja rebre informació o desitja exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de continguts en aquest fitxer, preguem ho comuniqui mitjançant un correu electrònic a l’adreça info@exit21.org, indicant la referència LOPD. L’usuari haurà d’aportar la documentació acreditativa de la seva identitat.

L’usuari atorga el consentiment per tal que les seves dades siguin comunicades a terceres empreses per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes de la FUNDACIÓ i de la tercera empresa, per tal de poder gestionar millor l’atenció del dubte o consulta que realitzi el usuari, així com la participació d’algun dels serveis que s’enuncien al lloc web www.exit21.org.

La FUNDACIÓ garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, així mateix, el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

6) LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

La FUNDACIÓ no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic. La FUNDACIÓ exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

La FUNDACIÓ farà el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. No obstant això, no pot garantir que les transmissions d’informació siguin totalment segures.

Sense perjudici dels nivells de seguretat de protecció, les dades de caràcter personal legalment requerides, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l’usuari general sap i coneix que la seguretat en l’entorn d’Internet no pot ser garantida al cent per cent.

La FUNDACIÓ exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts del lloc web www.exit21org.

7) DRETS D’AUTOR, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web www.exit21.org són de propietat exclusiva i mundial de la FUNDACIÓ incloent, sense limitació, dissenys, gràfics, informacions, missatges, entrevistes, opinions, comentaris gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, imatges , il·lustracions, software, marques, logotips i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el software de funcionament i desenvolupament del lloc web. La reproducció, distribució, comunicació al públic, posada a disposició del públic, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d’explotació que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden expressament prohibits.

La FUNDACIÓ no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, i els serveis i productes oferts.

En el cas  dels continguts, entre altres, dades, comentaris, imatges, fotografies, il·lustracions, i altres materials facilitats per l’usuari al lloc web www.exit21.org,  l’usuari concedeix a la FUNDACIÓ el dret no exclusiu, exempt de drets d’autor i/o propietat intel·lectual, de forma perpètua, irrevocable i totalment transferible a tercers, a utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear serveis derivats, distribuir i exhibir aquests continguts anteriorment enumerats a tot el món i en qualsevol mitjà de comunicació. També concedirà a la FUNDACIÓ i als seus subllicenciataris el dret d’utilitzar el nom que acompanyi a aquests continguts, en cas d’haver-hi, en relació amb aquests continguts.

Totes les marques i denominacions de serveis que apareixen en el lloc web www.exit21.org són marques registrades i de propietat de la FUNDACIÓ, en la resta dels casos són marques llicenciades pels seus titulars legítims.

8) LINKS I XARXES SOCIALS

La FUNDACIÓ declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació i la funcionalitat que estiguin fora del lloc web www.exit21.org i que no estiguin directament gestionats per aquest lloc web. La FUNDACIÓ no serà sota cap circumstància responsable de l’ús dels links per part dels usuaris, inclosa la lliure participació de l’usuari a les xarxes socials a través dels links de les mateixes que apareixen al BLOG.

9) NAVEGACIÓ AMB COOKIES

Les cookies que la FUNDACIÓ utilitza al seu lloc web www.exit21.org només serveixen per mantenir oberta la sessió de l’usuari, de manera que la presència de les cookies únicament servirà per associar una sessió amb un usuari anònim, per tal de poder prestar el servei per aquell sol·licitat. Un cop finalitzada la sessió, qualsevol dada identificativa generada es destrueix i les cookies desapareixen sense emmagatzemar-les al disc dur del sistema de l’usuari.

10) LLEI I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre vostè com usuari i la FUNDACIÓ, es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència o contingut d’aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l’Usuari i la FUNDACIÓ, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència exclusiva de els Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Shares
Catalan   English   French  Spanish