Francesc Ponsa

Profile:

Cap de redacció. “Èxit21 servirà per oferir una visió de la realitat que moltes vegades resta amagada o oculta perquè l’actualitat prioritza altres temes. Per mi serà una font d’aprenentatge constant per superar nous reptes i dificultats i contribuir a difondre el periodisme”.

No posts by this author.

Catalan   English   French  Spanish