ACCESSIBILITAT

L’accessibilitat fa referència al grau en que totes les persones poden utilitzar un objete, visitar un lloc o accedir a un servei amb independència de les limitacions tècniques, físiques, sensorials, culturals o intel·lectuals d’aquestes persones.

El web Èxit21 s’està construint amb l’ànim de facilitar l’accés universal.

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web – W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat al contingut de la web WCAG 1.0.

Shares
Catalan   English   French  Spanish